InfoOne ringer dagligen beslutsfattare på företag runt om i Norden och Baltikum och ställer frågor om deras planerade investeringsplaner. Det är ett ständigt pågående arbete. Syftet är att på ett effektivt sätt genomföra korrekta behovsanalyser, ett underlag som effektiviserar våra samarbetspartners säljprocesser och samtidigt hjälper våra användare till en bra matchning av lösningar.

Målgrupp & manus

Vi börjar med att välja ut en målgrupp utifrån bransch, storlek på företag och geografi. Sedan skapar vi ett gemensamt manus utifrån målgruppens behov.

Intervjufas

Våra kommunikatörer intervjuar rätt beslutsfattare via telefonsamtal. Vi riktar samtalen mot personer på ledningsnivå, som har en inblick i  företagets framtida utvecklingsområden.

Förmedlingsfas

När intervjufasen har avslutats och informationen har styckats upp i färdiga excelfiler så tar våra säljare vid. De kontaktar våra upparbetade samarbeten, och andra företag som har ett relevant utbud.

Målfas

Målet med hela operationen är minska avståndet mellan köpare och säljare genom en korrekt utförd behovsanalys, och en bra matchning. Vi vill skapa värde åt både användare och kund.

1. VÄLJ UT DE LEADS SOM PASSAR DIG

Scenario:

InfoOne har genomfört en kartläggning där vi hittat 4 investeringsplaner inom truckar. En av våra säljare kontaktar dig och erbjuder dig att köpa kontaktuppgifterna till de 3 företag som ännu inte bestämt leverantör. 2 av leadsen passar din målgrupp geografiskt men du har väldigt mycket jobb och lite tid.

Lösning:

Välj ut 1 av leadsen om det är mer intressant, eller avvakta med att köpa den här omgången av leads. Hos oss får du alltid se hur leadsen ser ut och hur dom svarat innan du bestämmer dig för ett köp. Du väljer fritt vilka leads du vill ha och det finns inga bindningstider eller något annat dumt.

Varför arbetar vi så?

Att ta in nya affärer på nya kunder är inte alltid rätt fokus. Ibland är det bättre att lägga fokus på tidigare kunder. Andra gånger är det andra behov inom organisationen som går före.

2. bETALA ALDRIG FÖR missförstånd

Scenario: 

Vi har intervjuat VD´n på ett tillverkande företag som berättar för oss att det finns planer på att investera i en ny lagerhall. Han har svarat på hur stor lagerhallen ska vara, vilka egenskaper som krävs och att företaget är öppet för offert. Behovsanalysen är klockren och vi förmedlar kontakten till en av våra samarbetspartners.

Då händer följande:

Vår kund kontaktar VD´n som hänvisar till lagerchefen på tillverkningsanläggningen det gäller. I kontakt med lagerchefen får vår kund reda på att en grupp medarbetare på företaget redan bestämt sig för en annan typ av lagerhall, utifrån nya behov som dykt upp.

Lösning:

Vår kund skickar ett mejl till ansvarig säljare och beskriver vad som hänt. Säljaren skapar en kreditfaktura på motsvarande belopp. Vår kund slipper betala för information som inte stämmer. 

5/5
Jag är nöjd med samarbetet. En billig försäkring för att inte missa bra affärer.
Mats Blåder
Bäckman Blästermaskiner AB
4/5
Bra och enkelt samarbete med positivt bemötande.
Robert Nordenhök
Aircenter AB

Sökmotorer

Genom att synas på rätt sökord fångar du upp kunder som är nära att beställa.

Vi hjälper dig att hitta rätt sökord.  Och att skriva rätt textannonser som svarar på din målgrupps sökfrågor.

Sociala media

Genom att rikta budskap mot rätt målgrupp, med rätt budskap, väcker du intresse utan brus.

Genom att A/B testa olika målgrupper och olika annonser mäter vi hur vi ska fördela din budget effektivt. 

Epost

Använt på rätt sätt är nyhetsbrev och enkäter ett effektivt redskap för att hitta nya kunder.

Vi kommunicerar dina lösningar mot rätt målgrupp, vi har stora epost-register som vi kan göra urval från.

telemarketing

Låt oss sköta första kontakten med leadsen från andra kanaler. Eller låt oss kontakta rätt målgrupp direkt.

Din tid är begränsad. Genom att vi sköter fler steg av säljprocessen kan du skala upp din försäljning!

1. Identifikation

Leads konverteras via annonsering eller identifieras via uppsökande kontakt. Vi provar flera kanaler för att hitta rätt strategi.

2. Filtrering

Alla leads kläs på med information kring hur behovet ser ut och kontaktuppgifter för nästa steg.  

3. Automation

Utifrån din process så kan tipset skickas till rätt person, eller så kan vi automatisera ett flöde av kommunikation med användaren. 

4. Rapportering

Utifrån dina önskemål skapar vi en systematisk rapportering av marknadsföringen. 

Om oss

Vår mission

Vi utvecklar verktyg och arbetssätt som matchar våra samarbetsparters lösningar mot våra användares behov. 

Vårt erbjudande